Woordenlijst

Home Woordenlijst

Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken hebben we hieronder een woordenlijst geplaatst. Natuurlijk kunt ook eventjes bellen: 0515-412111

Wat is after sales?
Wat is autodial?
Wat is het bel-me-niet register?
Wat is een beslisser?
Wat is cross selling?
Wat is een data analyse?
Wat is database beheer?
Wat is database marketing?
Wat is een data bestand?
Wat is data collectie?
Wat is data kwaliteit?
Wat is Direct Marketing?
Wat is een frequentie programma?
Wat is een helpdesk?
Wat is inbound?
Wat is leads genereren?
Wat is listbroking?
Wat is mail?
Wat is een non-profit organisatie?
Wat is after sales?

Na uitlevering van het bestelde goed bellen om te informeren of alles naar wens is gegaan.

Wat is autodial?

Computer draait zelf telefoonnummers. Dit is handiger en sneller, maar vangt geen “geen verbindingen” af. Het enige voordeel is dat je zelf niet hoeft te toetsen.

Wat is het bel-me-niet register?

Met behulp van het Bel-me-niet register kan de consument bepalen of hij open staat voor telemarketingactiviteiten. Wanneer de consument niet meer benaderd wil worden voor aanbiedingen, dan kan de consument zijn telefoonnummer blokkeren voor een aantal sectoren of voor alle sectoren. www.bel-me-niet.nl

Wat is een beslisser?

Iemand die bevoegd is de investeringsbeslissing te nemen. Dat kan een klant zijn, maar ook een prospect of suspect.

Wat is cross selling?

Je bent al iets aan het verkopen per telefoon en daar biedt je iets bijpassends bij aan met als doel het verkoopbedrag binnen datzelfde telefoongesprek te vergroten.

Wat is een data analyse?

Het omzetten van de klantinformatie in klantkennis.

Wat is database beheer?

Centraal opslaan en doorzoekbaar maken van de klantinformatie..

Wat is database marketing?

Inzet van gerichte marketingmiddelen.

Wat is een data bestand?

Verzameling van gegevens van eenzelfde soort: bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en telefoongegevens plus branchecode, aantal werkzame personen, rechtsvorm e.d..

Wat is data collectie?

Het verzamelen van alle relevante klantinformatie.

Wat is data kwaliteit?

Het juist, volledig, uniek en actueel houden van de klantinformatie.

Wat is Direct Marketing?

Het structureel en planmatig schriftelijk verkopen van producten en diensten op basis van daartoe geselecteerde databestanden op suspect, prospect en klantniveau met meetbare respons en/of directe  bestelmogelijkheid. Doelgroep gegevens zijn bekend op individueel adresniveau.

Wat is een frequentie programma?

Een vooropgezet plan om relaties steeds bij jou te laten bestellen/kopen. Ze worden door herhalingsaankopen beloond met bijvoorbeeld een extra korting of een speciale aanbieding.

Wat is een helpdesk?

Helpdesk is een term die meestal verwijst naar een contactcenter dat voorziet in technische ondersteuning. De term wordt vaak gebruikt in de context van computer software en helpdeskcenters. Met de software wordt bedoeld de Helpdesk Software Programma’s voor klantcontact op het gebied van technische ondersteuning. Deze programma’s leggen niet alleen contactinformatie vast, maar zijn ook in staat het oplossen van problemen te regelen, van eerste vraag tot en met de eindoplossing.

Wat is inbound?

Inkomende telefoongesprekken.

Wat is leads genereren?

Het genereren van potentiële klanten.

Wat is listbroking?

Het verkopen van adresbestanden.

Wat is mail?

Een reeks van brieven of e-mails die de consument of zakelijke beslisser op naam of functie aanspreekt om hem te interesseren voor de aankoop van een product of dienst. Het aangeschreven adressenbestand is voortgekomen uit een selectie van voorwaarden waaraan potentiële klanten voor het aangeboden product of dienst voldoen, om een enigszins positieve reactie te kunnen verwachten.

Wat is een non-profit organisatie?

Een organisatie met als doelstelling een bepaald product of dienstenpakket aan te bieden zonder winstoogmerk.

Wat is een non-respondent?
Wat is outbound?
Wat is predictive dailing?
Wat is een profit organisatie?
Wat is een prospect?
Wat zijn rapportages?
Wat is relatie beheer?
Wat is response?
Wat is screenen/updaten?
Wat is een script?
Wat is Service Oriented Architectures?
Wat is een suspect?
Wat zijn targets?
Wat is telemarketing?
Wat is telesales?
Wat is upgraden adres?
Wat is VoIP - Voice Over Internet Protocol?
Wat is workload?
Wat is Wrap Up Time?
Wat is een non-respondent?

Iemand die niet reageert, of niet wil meewerken aan een onderzoek / gesprek.

Wat is outbound?

Uitgaande telefoongesprekken.

Wat is predictive dailing?

Computer rekent gemiddelde gespreksduur uit en begint tijdens het gesprek alvast het volgende telefoonnummer te bellen. Daarbij vangt het systeem alle “geen verbindingstonen” af. Deze dialer wordt efficiënter naarmate de omvang van de actie toeneemt en de gemiddelde gespreksduur korter is.

Wat is een profit organisatie?

Een organisatie met als doelstelling het maken van winst.

Wat is een prospect?

Op enigerlei wijze verwacht je al dat deze onderneming of consument wel interesse heeft in een soortgelijk product of dienst, als welke jij aanbiedt.

Wat zijn rapportages?

Goede rapportages en analyses zijn nodig om het verloop van uw campagne te kunnen monitoren.

Wat is relatie beheer?

Het regelmatig telefonisch benaderen van een klant om de relatie te verstevigen of in stand te houden. Het hoeft niet per se een vooropgezette actie te zijn, maar als zich iets voordoet, deze gelegenheid aangrijpen om je relaties daarbij te betrekken.

Wat is response?

Verzamelnaam voor elke vorm van reactie, mondeling of schriftelijk, op een media-uiting.

Wat is screenen/updaten?

Via de telefoon controleren en eventueel spellen van alle gegevens van het adres en de klant op juistheid en volledigheid.

Wat is een script?

In een script staan woorden, logica of volgorde die gevolgd moet worden wanneer een contact wordt afgehandeld. Scripts zijn ontwikkeld om telemarketeers te ondersteunen in het afhandelen van gesprekken. Scripts verwijzen ook naar logica en gespreksmodellen van het gesprek waarbij de woordkeuze aan de agent is, maar waarbij het script suggesties levert.

Wat is Service Oriented Architectures?

In een SOA-omgeving bestaat de IT-infrastructuur uit software en services die in hoge mate met elkaar zijn te integreren en met elkaar zijn gekoppeld. Deze structuur maakt gebruik van bestaande software, maar vereenvoudigt de manier waarop deze samenwerkt.

Wat is een suspect?

Ondernemingen of consumenten waarvan je nog niet weet of ze interesse hebben in jouw product of dienst.

Wat zijn targets?

Doelstellingen, welke nagestreefd worden, wil een opdracht als succesvol beschouwd worden.

Wat is telemarketing?

Telemarketing is het systematisch en planmatig inzetten van telefonische communicatie om met dit directe contact te komen tot een gesprek, met als doel het maken van afspraken voor de verkoop van producten en diensten. Dit gebeurt op, afhankelijk van de campagne, daartoe geselecteerde databestanden op suspect-, prospect- en klantenniveau met een direct meetbaar resultaat. Doelgroep gegevens zijn bekend op individueel adresniveau.

Wat is telesales?

Telesales betreft telefoongebruik voor verkoopdoeleinden. Bij telesales worden bestaande en potentiële klanten gebeld. Uiteindelijke doel hiervan is om een verkoop te realiseren wat aansluit op de klantsituatie.

Wat is upgraden adres?

Een extra vraag stellen, tijdens het updaten, waardoor het adressenbestand een meerwaarde krijgt.

Wat is VoIP - Voice Over Internet Protocol?

Het doorgeven van gesproken communicatie van het ene naar het andere communicatiesysteem (telefooncentrale, pc of IP-telefoon).

Wat is workload?

Workload wordt vaak verwisseld met, of gebruikt voor call load. Workload kan ook betrekking hebben op niet telefoongebonden activiteiten.

Wat is Wrap Up Time?

Wrap-Up Time (Not Ready Time) staat voor de tijd die een medewerker nodig heeft om het vorige telefoongesprek af te ronden. Het betreft alle activiteiten die te maken hebben met het vorige gesprek, zoals het updaten van de database.

Telemarketing tips

Profileren van uw klanten

Uw klantenbestand bevat een schat aan commerciële kansen! Het enige wat u moet doen is ze ontdekken. Verkoopkansen ontdekken, indeling naar winstgevende en verliesgevende klanten, identificeren van klanten met veel of weinig omzetpotentieel. Het helpt ook bij uw acquisitie om…

Telemarketing uitbesteden! (deel 2)

Als er eenmaal besloten is voor uitbesteding, dan is er een tweede knoop die door gehakt moet worden: welke werkzaamheden gaan er buiten de deur gebeuren en welke niet? De ene campagne levert meer resultaat op dan het andere en…

Welke informatie verkrijg je tijdens de telemarketingcampagne.

Stel je adressenbestand bestaat uit basisadressen van de KvK. Je hebt geselecteerd op de gewenste branche, aantal werkzame personen, de gewenst regio etc.. Welke gegevens wil je verzamelen en waar heb je wat aan en hoe leg je dat vast…