Onze visie

Onze missie en visie is een optimale bijdrage te leveren aan het bedrijfsresultaat van onze opdrachtgevers. Dit doen wij door het voeren van kwalitatieve telemarketinggesprekken met potentiële afnemers waaruit contacten ontstaan voor onze opdrachtgevers

Hierbij is de toegevoegde waarde van onze opdrachtgevers van wezenlijk belang. Hierbij streven wij naar een langdurige samenwerking zowel met onze opdrachtgevers als met onze medewerkers. Wij zijn dus een verlengstuk voor onze opdrachtgevers en gespecialiseerd in outbound telemarketing. Wij worden gedreven vanuit de passie voor ons vak.

Bedrijfsdoelstellingen gezamenlijk realiseren

Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is onze medewerkers zodanig te ondersteunen dat zij succesvol hun taken uitvoeren en resultaten kunnen realiseren zoals wij die voor onszelf en onze opdrachtgevers hebben gesteld. Daarom is het belangrijk een werksfeer en omstandigheden te creëren waarbinnen de talenten en capaciteiten van medewerkers optimaal worden ontwikkeld en benut. Dit vraagt om een stijl van leidinggeven die recht doet aan de vak volwassenheid en de behoefte van de medewerkers.

Wij zetten ons niet alleen in voor eigen doelstellingen maar bieden ook ondersteuning bij het realiseren van de doelstellingen van anderen, zodat bedrijfsdoelstellingen gezamenlijk worden gerealiseerd.

Samenwerken gebeurt op basis van wederzijds respect. Succes wordt met de medewerkers gedeeld, teleurstellingen omgezet in motivatie. Fouten maken mag, dit leidt tot nieuwe inzichten en verbeteringen. Eigen initiatief wordt gewaardeerd boven afwachten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden

Werkomstandigheden zijn een zaak van zowel werkgever als medewerkers. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen. Wij zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer, maar de medewerkers moeten er zelf voor zorgen dat er daadwerkelijk veilig en prettig gewerkt wordt. Goede arbeidsomstandigheden ontstaan dus alleen wanneer wij ons daar samen voor inzetten.

Wie vooruit wil, moet zich ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de organisatie, maar ook voor individuele medewerkers. Breuker stelt medewerkers in de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Met het opleiden investeren we in de kwaliteit en vergroten we onze professionaliteit.

……..

Lisette en Els Breuker

Telemarketing tips

Profileren van uw klanten

Uw klantenbestand bevat een schat aan commerciële kansen! Het enige wat u moet doen is ze ontdekken. Verkoopkansen ontdekken, indeling naar winstgevende en verliesgevende klanten, identificeren van klanten met veel of weinig omzetpotentieel. Het helpt ook bij uw acquisitie om…

Telemarketing uitbesteden! (deel 2)

Als er eenmaal besloten is voor uitbesteding, dan is er een tweede knoop die door gehakt moet worden: welke werkzaamheden gaan er buiten de deur gebeuren en welke niet? De ene campagne levert meer resultaat op dan het andere en…

Welke informatie verkrijg je tijdens de telemarketingcampagne.

Stel je adressenbestand bestaat uit basisadressen van de KvK. Je hebt geselecteerd op de gewenste branche, aantal werkzame personen, de gewenst regio etc.. Welke gegevens wil je verzamelen en waar heb je wat aan en hoe leg je dat vast…