Database marketing

Adresgegevens centraal opslaan in een database en de ontwikkelde klantkennis
gebruiken voor gerichte marketingactiviteiten. Dat is de kern van database
marketing. De ervaring leert dat de eerste stap bij database marketing begint bij de
basis. Het in kaart brengen van de huidige klanten en prospects. Het samenbrengen
van alle beschikbare klantinformatie geeft inzicht in omvang, diepgang, volledigheid
en actualiteit. Analyse van deze data levert eerste inzichten op die voor marketing
en communicatie belangrijk kunnen zijn.

Er zijn 5 belangrijke deelgebieden namelijk:

 • Datacollectie: het verzamelen van alle relevante klantinformatie.
  Het is belangrijk om vooraf te bepalen welke specifieke informatie verzameld dient te worden en hiervoor een structureel proces te ontwikkelen. Voor een belangrijk deel is de benodigde klantinformatie al intern beschikbaar en aanvullende informatie kan gericht verzameld worden door markt- of klantonderzoek.
 • Databasebeheer: centraal opslaan van de klantinformatie.
  Het beheren, analyseren, selecteren en ontsluiten van de marketingdatabase is gespecialiseerd werk.
 • Datakwaliteit: het actueel houden van de klantinformatie.
  Informatie heeft een houdbaarheidsdatum. Op een gegeven moment is de verzamelde informatie verouderd, inconsistent of niet meer volledig. Hierdoor dreigt een onjuist klantbeeld te ontstaan.
 • Data analyse: het omzetten van de klantinformatie in klantkennis.
  Analyse op klantwaarde, loyaliteit, segmentatie en managementrapportage.
 • Database marketing: inzet van gerichte marketingmiddelen.
  Deze stappen leiden tot de volgende resultaten, uw organisatie wordt klantgerichter door toegenomen klantkennis, een efficiƫntere besteding van uw marketingbudget, meer samenhang tussen de verschillende afdelingen, een voorsprong op uw concurrent en ontwikkeling van producten en diensten op basis van klantbehoefte